Imaginfo

Imagino reser runt i stora vida världen,


koffertar med instrument får följa med på färden,


vart än de slagit läger uppstår levande musik,


som korsar alla gränser mellan stjärnor och publik.