Tidigare föreställningar

JULENS HJÄRTA

SMULTRONSTÄLLET

Allt började 2013 då vi fick bidrag från Södertälje kommun för att sätta upp en teaterföreställning för barn.

Föreställningen handlade om en pojkes resa genom staden och ut i skogen.

Genom föreställningen bjöds publiken upp på scen för att aktivt delta i berättelsen.

Med enkel rekvisita, kostymer, ljudkollage och akustisk musik skapade vi en fantasifull stämning.

Föreställningen frambringar kontrasten mellan staden och skogens miljö och väcker fascination över naturens förunderliga värld.